BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/120/08

z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Piszdo realizacji projektu :Szkolenie kadr administracji samorządowej w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu V:Dobre rządzenie, działania 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałania 5.2.1 - modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 sie 2008 09:04
Data opublikowania: piątek, 1 sie 2008 12:40
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1543 razy