BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 3 października 2007r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3438/18/07

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowego, cyfrowego, monochromatycznego, z rozdzielczością 600dpi urządzenia wielkoformatowego (A0+), wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PROMIT Lucjan Tymiński

ul. Dąbrowskiego 28

15-872 Białystok

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1)      Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PROMIT Lucjan Tymiński , ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok, liczba otrzymanych pkt w kryterium cena: 100pkt,

2)      CELLPOL SERWIS KSERO Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek, ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, liczba otrzymanych pkt w kryterium cena: 98pkt,

3)      ATA-INT LTD Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa, liczba otrzymanych pkt w kryterium cena: 99pkt,

4)      TECHNET Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 38 lok. 7/8, 26-600 Radom, liczba otrzymanych pkt w kryterium cena: 98pkt.

 

 

STAROSTA PISKI

/-/ Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 3 paź 2007 13:39
Data opublikowania: środa, 3 paź 2007 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 paź 2007 08:26
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1934 razy