BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem telekomunikacyjnym pod korytem rzeki

Nowa strona 1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 61§ 1 i 4, art. 89 i 90 k.p.a ( Dz.U.Nr 98 z     2000 r, poz.1071)  oraz art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne   / tekst jednolity z 2005r.  Dz.U.Nr 239, poz. 2019 /               

                                                                    

 

S T A R O S T A

P O W I A T U   P I S Z

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar Pionu Sieci w Olsztynie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem telekomunikacyjnym pod korytem rzeki Turoślanka w miejscowości Turośl gm. Pisz .

 

            W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją ( operat wodnoprawny ) oraz mogą składać  uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa , Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowika i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu , ul. Warszawska 5 , pokój nr 3B.

            Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte .

           

 

 

 

Pisz, dn.19.09.2007r.

 

 

                                                            Naczelnik Wydziału

Rolnictwa,Leśnictwa,Rybactwa Śródlądowego

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatowego w Piszu

mgr inż. Sylwia Podeszwik

                                                                                                    

 

 

Data powstania: czwartek, 20 wrz 2007 10:34
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2007 12:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2011 09:31
Opublikował(a): Bożena Ziółkowska
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2468 razy