BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie z dnia 18.09.2007r.

dotyczy wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu drewnianego w kształcie nierównomiernej liter „ C ” o wymiarach 95,0m i szerokości 18,0m na fragmencie jeziora Orzysz na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 160/1, przy działce 152/47 oraz dwóch kąpielisk jeden o długości 60 m i szerokości 60 m , drugi o długości 50 m i szerokości 60m w miejscowości Orzysz , pow. Pisz.
Nowa strona 1

Starostwo Powiatowe w Piszu

Wydział Rolnictwa,Leśnictwa,

Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12-200 Pisz, ul. Warszawska 5

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne                      ( t.j. z 2005 r. Dz.U.Nr 239, poz. 2019  ) i art. 61§ 1 i 4, art. 89 i 90 k.p.a ( Dz.U.Nr 98 z     2000 r, poz.1071)  Wydział Rolnictwa , Leśnictwa , Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu            

                                                                                                                         

Podaje do publicznej wiadomości informację o :

 

wszczęciu postępowania administracyjnego

 

w sprawie wydania decyzji wodnoprawnej odnośnie inwestycji polegającej na:

 

- wykonaniu pomostu drewnianego w kształcie nierównomiernej  liter „ C ”  o wymiarach 95,0m i szerokości 18,0m na fragmencie jeziora Orzysz na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 160/1, przy działce 152/47 oraz dwóch kąpielisk jeden o długości 60 m i szerokości 60 m , drugi o długości 50 m i szerokości 60m w miejscowości Orzysz , pow. Pisz.

 

            W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją ( operat wodnoprawny ) oraz mogą składać  uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa , Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowika i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu , ul. Warszawska 5 .

            Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte .

            Niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia należy zwrócić do tut. Starostwa .

 

 

Pisz, dn.18.09.2007r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Sporządził:

                                                                       inż. Bożena Ziółkowska

 

Data powstania: czwartek, 20 wrz 2007 08:48
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2007 08:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2011 09:30
Opublikował(a): Bożena Ziółkowska
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2481 razy