BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie

dotyczy wydaniadecyzji wodnoprawnej na wykonanie pomostu drewnianego w kształcie litery „A” o wymiarach długość - 57,0 m ; 57,0 m ; 57 m ; 46,6 m o szerokości - 18,0m i litery „I” o wymiarach długość – 30,292m i szerokość – 18,0 m usytuowanego na fragmencie jeziora Orzysz na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 160/1, przy działce 160/3 oraz utworzenie kąpieliska o wymiarach : długość 60 m i szerokość 80 m w miejscowości Orzysz , pow. Pisz.

Starostwo Powiatowe w Piszu

Wydział Rolnictwa,Leśnictwa,

Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12-200 Pisz, ul. Warszawska 5

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne                      ( t.j. z 2005 r. Dz.U.Nr 239, poz. 2019  ) i art. 61§ 1 i 4, art. 89 i 90 k.p.a ( Dz.U.Nr 98 z     2000 r, poz.1071)  Wydział Rolnictwa , Leśnictwa , Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu            

                                                                    

                                                   

Podaje do publicznej wiadomości informację o :

 

wszczęciu postępowania administracyjnego

 

w sprawie wydania decyzji wodnoprawnej odnośnie inwestycji polegającej na:

 

- wykonaniu pomostu drewnianego  w kształcie litery „A” o wymiarach        długość - 57,0 m ; 57,0 m ; 57 m ; 46,6 m o szerokości - 18,0m i litery „I” o wymiarach długość – 30,292m i szerokość – 18,0 m usytuowanego na fragmencie jeziora Orzysz na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 160/1, przy działce 160/3 oraz utworzenie  kąpieliska o wymiarach : długość 60 m i szerokość 80 m  w miejscowości Orzysz ,       pow. Pisz.

 

            W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją ( operat wodnoprawny ) oraz mogą składać  uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa , Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowika i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu , ul. Warszawska 5 .

            Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte .

            Niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia należy zwrócić do tut. Starostwa .

 

 

Pisz, dn.18.09.2007r.

 

 

                                                                                                          Sporządził:

                                                                                                          inż. Bożena Ziółkowska

Data powstania: czwartek, 20 wrz 2007 08:08
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2007 08:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2011 09:30
Opublikował(a): Bożena Ziółkowska
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2382 razy