BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4  k. p. a. (Dz. U. nr 98 z 2000 roku,  poz. 1071)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne   (Dz. U. nr  115,  poz. 1229 ze zmianami)

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Panu Zenonowi Gołębiowskiemu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z połaci dachu budynku handlowego oraz dróg i placów utwardzonych  przy obiekcie zlokalizowanym na działkach nr 89/307, 89/308, 89/309, 89/310,  89/348 i 89/350 położonych przy ul. 22 Lipca w Orzyszu do ziemi.

 

                W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.  Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 

 

 

Pisz, 2007-09-10                                                                                                                

Naczelnik Wydziału

Rolnictwa,  Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatowego w Piszu

mgr inż. Sylwia Podeszwik

 

 

 

 

Data powstania: środa, 12 wrz 2007 10:08
Data opublikowania: środa, 12 wrz 2007 14:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 wrz 2007 08:11
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1854 razy