BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty PZD.II.342/18/2007

Przebudowa ulicy Targowej w Białej Piskiej.
Nowa strona 1

 

 

                                             INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

 

 

                                                                                                         

 

 

                                               Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Piszu  informuje , że  w  wyniku 

  przetargu  nieograniczonego  Nr  PZD.II.342 / 18 / 2007    przeprowadzonego                                                            

  w  dniu  07.09.2007r. na  przebudowę  ulicy  Targowej  w  Białej  Piskiej  ( dł. odcinka  358,4 mb)

  za  najkorzystniejszą  została  uznana  oferta

                                       „ Przedsiębiorstwa  Drogowo – Mostowego „

                                                             w  Piszu   Sp. z  o.o.

12-200      Pisz ,  ul. Czerniewskiego  2            

  z  ceną  / brutto /   177 014,38  zł.

  Słownie :  sto  siedemdziesiąt  siedem tysięcy  czternaście złotych  38/100. 

                

 

  Uzasadnienie : 

 

  Wpłynęły  1 oferta . Wykonawca spełnił  warunki udziału w postępowaniu  oraz zaoferował

  cenę,  jaką  Zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zadania.

  Kryteria  oceny  ofert  zgodnie ze  SIWZ  -   cena  100 %.

  Oferta  otrzymała  100 punktów .

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 10 wrz 2007 14:01
Data opublikowania: poniedziałek, 10 wrz 2007 14:05
Data przejścia do archiwum: środa, 19 wrz 2007 14:37
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1560 razy