BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr V/28/2003 Rady Powiatu w Piszu

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet przysługujących radnym powiatu i sposobu ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Uchwała nr V/28/2003
Pliki do pobrania: