BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i  4  k. p. a. (Dz. U. nr  98  z  2000 roku,  poz. 1071)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia

18 lipca 2001 r. Prawo wodne   (Dz. U. nr 115,  poz. 1229 ze zmianami)

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych z części jezdni  i pobocza do rzeki Szwejkówki w km 73 + 343 drogi krajowej nr 63   na odcinku

Orzysz - Kwik  powiat piski województwo warmińsko – mazurskie.

 

 

                W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.   Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 

 

 

 

Pisz, 2007-04-24

                                                                                                             Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatowego w Piszu

inż.  Antoni  Długołęcki

Data powstania: czwartek, 26 kwi 2007 09:54
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2007 09:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 maj 2007 14:34
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1630 razy