BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze ofert PZD.II.342/5/2007

Nowa strona 1

                                                                                                        Pisz , dnia :  12.04.2007 r.

 

 

 

 

                                  INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERT

 

                                                                                                       

                          Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Piszu  informuje , że  w  wyniku 

przetargu  nieograniczonego  Nr  PZD .II.342 / 5 / 2007     przeprowadzonego                                                            

w  dniu 12.04.2007r.  na  :

     ZADANIE  NR  1    -  Wykonanie  aktualizacji  dokumentacji  technicznej  na  przebudowę

                                        drogi  powiatowej Nr 1875 N   Kumielsk  -  Cwaliny 

                                        od  km  0+350  do  km  1+025.

             

     ZADANIE  NR  2    -   Wykonanie  dokumentacji  technicznej  na  przebudowę  drogi     

                                        powiatowej  Nr 1656 N  Wielki Las – Pogobie Tylne – Pisz  

                                        od  km  2+200  do  km 4+700

                                        ( odc. krzyżówka z drogą leśną – Pogobie  Tylne )

 

 

     ZADANIE  NR  3    -   Wykonanie  dokumentacji  technicznej na  przebudowę drogi

                                        powiatowej  Nr  1522 N  gr. powiatu – Turośl – Pisz                                                

                                        od  km 18+500  do  km  20+000  w m. Turośl

 

     ZADANIE  NR  4    -   Wykonanie  dokumentacji  technicznej  na  przebudowę  drogi

                                        powiatowej  Nr  1773 N  gr. powiatu – Karwica – dr.pow.Nr 1522N

                                        od  km  22+761  do  km  25+561     ( odc. Ciesina – Hejdyk )

 

  -  zostały  wybrane  oferty

                               Przedsiębiorstwa  Inżynierii  Komunalnej  „ PIK „

                                               Krzysztof  Bronisław  Leniec

                                              12-200  Pisz,  MALDANIN  18A

  z  ceną  :  ZADANIE  NR  1      -    14 823,00 zł   / brutto /

                   Słownie: czternaście  tysięcy  osiemset  dwadzieścia  trzy  złote 00/100.

                   ZADANIE  NR  2      -    39 650,00 zł 

                    Słownie: trzydzieści  dziewięć  tysięcy  sześćset  pięćdziesiąt złotych 00/100.

                   ZADANIE  NR  3      -    15 555,00 zł 

                    Słownie: piętnaście  tysięcy  pięćset  pięćdziesiąt pięć złotych 00/100.

                   ZADANIE  NR  4      -    42 700,00 zł 

                    Słownie: czterdzieści  dwa  tysiące  siedemset  złotych 00/100.

 

 Uzasadnienie  wyboru ofert.

 

 Na  każde  z  zadań  wpłynęła  1 oferta.  Wykonawca  spełnił  warunki  udziału

 w  postępowaniu  oraz  zaoferował  ceny, jakie  Zamawiający  może przeznaczyć

 na  realizację  zadań.

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 13 kwi 2007 14:57
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2007 14:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 kwi 2007 11:22
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1678 razy