BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty - PZD.II.342/2/2007

na dostawę żwirów kruszonych
Nowa strona 1

                                                                                                          Pisz , dnia :  07.03.2007 r.

 

 

 

 

 

                                  INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

 

 

                                                                                                       

 

                                       Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Piszu  informuje , że  w  wyniku 

  przetargu  nieograniczonego  Nr  PZD .II.342 / 2 / 2007     przeprowadzonego                                                            

  w  dniu 01.03.2007r.  na  dostawę  żwirów  kruszonych  o  frakcjach :  2-6,3mm ,

  6,3-12,8 mm  z  przeznaczeniem  do  wykonywania  remontów  cząstkowych  nawierzchni  

  bitumicznych

                                        -  na  plac  składowy  w  Piszu       -  800  ton

                                        -  na  plac  składowy  w  Orzyszu  -  450  ton

 

  -  za  najkorzystniejszą  została  uznana  oferta

                                         TRANS – ŻWIR  J. Kitowicz

                                                11 – 500  Giżycko 

                                         Gajewo , ul. Suwalska  6a

  z  ceną  / brutto /  87 718,00 zł.

  Słownie :  osiemdziesiąt  siedem  tysięcy  siedemset  osiemnaście złotych   00/100.

 

  Uzasadnienie : 

 

  Wpłynęła  1 oferta . Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu  oraz zaoferował

  cenę, jaką  Zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 7 mar 2007 12:55
Data opublikowania: środa, 7 mar 2007 12:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2007 07:45
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1808 razy