BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/1/2007 Trzeci przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż lokali użytkowych, magazynowo-składowych w mieście Pisz przy ul. Sienkiewicza 4
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 05..03.2007 r.

     

Ogłoszenie G.7001/1/2007

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

     
 I. Położenie nieruchomości miasto Pisz ul. Sienkiewicza 4
    Numer księgi wieczystej 32723
    Numer działki 267/14
    Powierzchnia działki 0,2882 ha
-) opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal użytkowy magazynowo-składowy nr 02 o pow. użytkowej 105,87 m2 usytuowany na poziomie piwnicy budynku użytkowego nr 4 składający się z trzech pomieszczeń magazynowych. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 95/1000,
   cena wywoławcza nieruchomości 15.400,00 zł
   wadium   1.600,00 zł
     
-) opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal użytkowy magazynowo-składowy nr 03 o pow. użytkowej 22,12 m2 usytuowany na poziomie piwnicy budynku użytkowego nr 4 składający się z trzech pomieszczeń magazynowych. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 20/1000,
   cena wywoławcza nieruchomości   3.300,00 zł
   wadium      330,00 zł
     
-) opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal użytkowy magazynowo-składowy nr 04 o pow. użytkowej 15,80 m2 usytuowany na poziomie piwnicy budynku użytkowego nr 4 składający się z jednego  pomieszczenia magazynowego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi  14/1000,
   cena wywoławcza nieruchomości   2.300,00 zł
   wadium

     230,00 zł
     
1.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2007 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16.

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 10.04.2007 r. na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
4.

Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu w BS Ruciane Nida Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

5.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

6.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

7.

W razie nie stawienie się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: wtorek, 6 mar 2007 08:26
Data opublikowania: wtorek, 6 mar 2007 14:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 kwi 2007 09:59
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1958 razy