BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

 

 

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

O przetargu w trybie art.70 1 kc na usuwanie pojazdów z drogi  oraz na  prowadzenie parkingu strzeżonego

 

Starostwo Powiatowe w  Piszu  ,  pl. Daszyńskiego 7

ogłasza przetarg

 

Część A            -na usuwanie pojazdów z drogi  w przypadkach określonych w

art.130 a  ust. 1-3 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca

1997 roku (Dz.U. Nr 108 , poz. 908 z 2005 roku z późniejszymi

zmianami).

Część B-            na  prowadzenie parkingu strzeżonego

 

Termin realizacji -  3 lata.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w  Powiatowym  Zarządzie Dróg w Piszu,

ul. Czerniewskiego 6 , pokój nr 1 ,   otrzymać za zaliczeniem pocztowym lub pobrać ze strony: www.bip.powiat.pisz.pl

 

Ofertę należy złożyć w  Powiatowym  Zarządzie  Dróg  w Piszu  , ul. Czerniewskiego 6 , pokój nr 1

w terminie do dnia  09 lutego 2007r do godz. 1100

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 lutego 2007r. o godz. 1105  w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg

 w Piszu  ul. Czerniewskiego 6 pokój nr 1  .

 

Kryteria oceny ofert:

Część A

Cena                                         80%

dodatkowe warunki                                    20%

                           (ilość pojazdów i najkrótszy czas przybycia)

Część B

Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (obok podano znaczenie procentowe danego kryterium):

Cena                                         60%

Powierzchnia parkingu                                  20%

Warunki dodatkowe                               20%

(powierzchnia parkingu oraz warunki dodatkowe jak parking strzeżony, ogrodzony, oświetlony ,     utwardzony).

 

Część  A i B będzie  oceniana odzielnie.

 

  1. Informacji  na temat zamówienia udziela; Leszek Skolimowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu  ul. Czerniewskiego 6 tel. 0-874232807 e-mail:parkwaypzd@hot.pl

 

 

 

Pisz, dnia  22.01.2007 r.                           

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 22 sty 2007 11:38
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sty 2007 11:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lut 2007 08:13
Opublikował(a): Leszek Skolimowski
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 2835 razy