BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/2-3/2006 Sprzedaż lokali mieszkalnych

Sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym, położonym w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego 21
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 15.01.2007 r.

     

Wykaz G.7001/2-3/2007

     

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

     
Położenie nieruchomości miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego 21
Numer księgi wieczystej 25628
Numer działki 273/13
Powierzchnia działki 0,1566 ha
1. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej   58,80 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 52/1000,
   cena nieruchomości 23.640,00 zł
     
2. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 12 o pow. użytkowej   61,40 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 55/1000,
   cena nieruchomości 26.077,00
     
3. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 13 o pow. użytkowej   58,80 m2 usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 52/1000,
     
   cena nieruchomości 24.972,00 zł
     
1.

NierNieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą nr XLIII/270/06 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2006 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.

2.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej – na rzecz najemców lokali.

3. Przeniesienie własności nastąpi w formie aktu notarialnego.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
5. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia  17.01.2006 r. do dnia 06.02.2006 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: wtorek, 16 sty 2007 08:08
Data opublikowania: środa, 17 sty 2007 10:58
Data przejścia do archiwum: środa, 7 lut 2007 08:22
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1808 razy