BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/2-2/2007 Drugi przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż nieruchomści zabudowanej budynkiem użytkowym (stołówka z kuchnią wraz z wyposażeniem) położonej w mieście Biła Piska przy ul. Sikorskiego 21a
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 08.01.2007 r.

     

Ogłoszenie G.7001/2-2/2007

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

     
położenie nieruchomości miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego 21a
numer księgi wieczystej 25628
numer działki 273/14
powierzchnia działki 0,1591 ha
opis nieruchomości nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym  (stołówka z kuchnią wraz z wyposażeniem) o powierzchni użytkowej 503,34 m2.

cena nieruchomości
cena wyposażenia
cena wywoławcza nieruchomości                       218.961,00 zł
               
  13.945,00 zł
 
Razem:   232.906,00 zł                      

wadium

                      23.300,00 zł
     
1.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2007 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16.

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 05.02.2007 r. na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
4.

Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu w BS Ruciane Nida Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

5.

W umowie przenoszącej własność nieruchomość będzie obciążona
-
 służebnością przejścia na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku mieszkalnym, usytuowanym na działce nr 273/13,
-
służebnością korzystania z pomieszczenia w piwnicy – składu opału na rzecz właściciela – zarządcy lokalu nr 4 (kotłownia) w budynku usytuowanym na działce nr 273/16.

6.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

7. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na kaszt nabywcy.
8.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

9.

W razie nie stawienie się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: poniedziałek, 8 sty 2007 13:44
Data opublikowania: wtorek, 9 sty 2007 10:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 lut 2007 14:00
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2107 razy