BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4  k. p. a. (Dz. U. nr  98  z  2000 roku,  poz. 1071)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne   (Dz. U. nr 115,  poz. 1229 ze zmianami)

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia Mazurskiej Osadzie Turystycznej

Grażyna Gołębiewska – Golonka pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni działającej

przy Pensjonacie Zagroda Sielankowo w miejscowości Iwanowo gmina Ruciane - Nida do ziemi.

 

 

                W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 

 

 

 

 

Pisz, 2007-01-02   

                                                                                                             Naczelnik Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatowego w Piszu

inż.  Antoni Długołęcki

 

Data powstania: wtorek, 2 sty 2007 11:06
Data opublikowania: wtorek, 2 sty 2007 11:31
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2007 09:19
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 2004 razy