BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G. 7011/8/2006

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w m. Orzysz przy ul. Wojska Polskiego
STAROSTWO POWIATOWE              w Piszu
     
     

STAROSTWO POWIATOWE
             w Piszu

Pisz dnia 29.12.2006 r.

     

Wykaz G. 7011/8/2006

     
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).
     
Położenie nieruchomości miasto Pisz m. Orzysz ul. Wojska Polskiego
Numer działki 323/7
Powierzchnia działki       22 m2
Numer księgi wieczystej 33087
Cena nieruchomości gruntowej 1.667 - zł.+ 22% VAT
Opis nieruchomości        Nieruchomość gruntowa zabudowana  garażem. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość znajduje się na terenie budownictwa wielorodzinnego.
1.

NierNieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 204 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 września 2006 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla jej użytkownika wieczystego.

2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.
4. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 29.12.2006r. do dnia 19.01.2007 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: wtorek, 2 sty 2007 07:53
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sty 2007 08:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sty 2007 11:37
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1721 razy