BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Biała Piska, dnia 13 grudnia 2006r.ZSBP 220/6/06

Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia sali gimnastycznej do ćwiczeń korekcyjnych , został unieważniony na podsdtawie art. 93 ust 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
W postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w terminie na składanie ofert (do 12 grudnia 2006 r.) na część pierwszą zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, a na część drugą zamówienia złożono ofertę, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI “ Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.
Data powstania: środa, 13 gru 2006 11:34
Data opublikowania: środa, 13 gru 2006 11:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 gru 2006 10:30
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1474 razy