BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty

PZD.II.342/15/2006
Nowa strona 1

                                                                                                          Pisz , dnia :  17.08.2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

 

 

                                                                                                         

 

 

                                       Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Piszu  informuje , że  w  wyniku 

  przetargu  nieograniczonego  Nr  PZD .II.342 / 15/ 2006     przeprowadzonego                                                            

  w  dniu 11.08.2006r.  na  przebudowę  chodnika  przy ulicy  Konopnickiej w  Białej 

  Piskiej  -  za  najkorzystniejszą  została  uznana  oferta

                       „Przedsiębiorstwa  Drogowo – Mostowego” w  Piszu   Sp. z o.o.

                                     12-200  Pisz , ul. Czerniewskiego 2 

  z  ceną  / brutto /  34 243,42 zł.

  Słownie :  trzydzieści  cztery tysiące  dwieście czterdzieści  trzy  złote  42/100.

 

  Uzasadnienie : 

 

  Wpłynęła  1 oferta . Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu  oraz zaoferował

  cenę, jaką  Zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zadania.

 

 

 

Data powstania: piątek, 18 sie 2006 13:13
Data opublikowania: piątek, 18 sie 2006 13:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sie 2006 09:01
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1664 razy