BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, słupa energetycznego SN 15kV Dz. 244, 199/1, 199/2, 121, 112/2, 112/3, 115/1 obręb Orłowo, 121 obręb Giętkie gm. Biała Piska

 

WZB.6743.I.11.2024

 

        Zgodnie z art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) informuję, że 14 lutego 2024 r. wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, słupa energetycznego SN 15kV na działkach o numerze geodezyjnym  244, 199/1, 199/2, 121, 112/2, 112/3, 115/1 obręb Orłowo, 121 obręb Giętkie gm. Biała Piska.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: czwartek, 7 mar 2024 07:44
Data opublikowania: czwartek, 7 mar 2024 07:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 kwi 2024 08:18
Opublikował(a): Magdalena Trześniewska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 42 razy