BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2- Prawo budowlane

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno- kablowej SN-15kV,sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN Dz.6,9/1 m. Biała Piska

 

 Informacja o dokonaniu zgłoszenia

WZB.6743.I.17.2024

                             

                             Zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) informuję, że 05 marca 2024 r. wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno- kablowej SN-15kV,sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN zlokalizowana na dz. 6, 9/1 miasto Biała Piska

 

Data powstania: wtorek, 5 mar 2024 12:38
Data opublikowania: wtorek, 5 mar 2024 12:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 kwi 2024 07:02
Opublikował(a): Magdalena Trześniewska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 51 razy