BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d Prawo budowlane

Instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan wraz z wewnętrzną instalacją gazową Dz. 1744 Pisz 1

Informacja

o dokonaniu zgłoszenia

WZB.6743.I.45.2023

                             

           Zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) informuję, że 18 paździenika 2023 r. wpłynęło zgłoszenie Krystyny i Jarosława Gąsiorowskich dotyczące budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan wraz z wewnętrzną instalacją gazową na dz. 1744 obręb Pisz 1.

Data powstania: czwartek, 19 paź 2023 12:47
Data opublikowania: czwartek, 19 paź 2023 13:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2023 14:01
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 42 razy