BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Budowa Stacji bazowej telefonii komórkowej

INFORMACJA

 

     W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Starosta Piski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Inwestora wydał decyzję Nr WZB.6740.188.2023 z dnia 31 lipca 2023 r. dla inwestycji polegającej na budowie stacji bacowej telefonii komórkowej P4PISO103 A Wieża Typu BOT E2/54 wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, zlokalizowaną na dz. nr geod. 271/11, 271/12 Biała Piska.
      W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pokój 16, po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt telefoniczny (87) 425 46 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Jednocześnie informuje, że treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Piszu w dniu 31 lipca 2023 r.
 
Data powstania: poniedziałek, 31 lip 2023 08:16
Data opublikowania: poniedziałek, 31 lip 2023 14:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 wrz 2023 07:42
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 42 razy