BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

WZB.6740.25.2023

INFORMACJA

 

 

W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Starosta Piski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek GF Biała Piska 1 Sp. z o.o. wydał decyzję Nr WZB.6740.25.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. dla inwestycji polegającej na budowie Farmy fotowoltaicznej Oblewo o mocy 12,948 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na dz. nr 58/10, 58/12, 63/3 obręb 0030 Oblewo gm. Biała Piska.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pokój 16, po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt telefoniczny (87) 425 46 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie informuje, że treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Piszu w dniu 21 lutego 2023 r.

 

Data powstania: wtorek, 21 lut 2023 13:07
Data opublikowania: wtorek, 21 lut 2023 15:05
Data przejścia do archiwum: środa, 29 mar 2023 08:40
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 163 razy