BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego znak: BI.ZUZ.3.4210.132.2022.KB

obwieszczenie

obwieszczenie w załączaeniu