BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA NT. DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Starosta Piski przypomina, że w ramach ogólnokrajowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju. Osoby zainteresowane dyżurami specjalistycznymi niedostępnymi na terenie miejsca ich zamieszkania mogą skorzystać z pomocy specjalisty w danej dziedzinie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

Listę dyżurów specjalistycznych udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem internetowym https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne.

Tematyka dyżurów specjalistycznych obejmuje m.in. pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością, pomoc ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci, prawo spadkowe, kredyty frankowe, ubezpieczenia, podatki, upadłość konsumencką.

Zapisy na dyżury specjalistyczne dokonywane są poprzez stronę https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc.

Starosta Piski przypomina, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, jest uprawniona do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Wzór pisemnego oświadczenia o niemożliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej dostępny jest w punkcie u osoby, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej.

Mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać w 2023 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w punktach funkcjonujących na terenie powiatu piskiego.

Lista punktów działających w 2023 roku na terenie powiatu piskiego oraz informacja nt. sposobu rejestracji wizyty dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu pod adresem https://bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=12473.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji  reguluje Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Data powstania: czwartek, 9 lut 2023 11:21
Data opublikowania: czwartek, 9 lut 2023 11:28
Data edycji: czwartek, 9 lut 2023 11:31
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 265 razy
Ilość edycji: 1