BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2023 roku.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

Punkt nr 1

 • W Piszu – jest to stały punkt prowadzony przez adwokatów, radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz i jest czynny:

poniedziałek, wtorek od godz. 11.00 do 15.00,

środa, czwartek, piątek od godz.10.00 do 14.00.

 

Punkt nr 2 ,,mobilny punkt”

 • W Białej Piskiej – „mobilny punkt” prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowych i udziela porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego. Punkt mieści się w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej (pomieszczenie obok sali gimnastycznej) Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska i jest czynny:

poniedziałek, w godz. 11.00 do 15.00

 • W Rucianem-Nidzie – „mobilny punkt” prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowych i udziela porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego. Punkt mieści się w Internacie Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2B pokój nr 1 i jest czynny:

wtorek, w godz. 11.00 do 15.00

środa, w godz. 10.00 do 14.00

 • W Orzyszu – „mobilny punkt” prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowych i udziela porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego. Punkt mieści się w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Rynek 3, pokój nr 206, 12-250 Orzysz i jest czynny:                                                                                                                                                                                
  • czwartek, w godz.10.00 do 14.00

  piątek, w godz. 9.00 do 13.00

 

DLA KOGO SĄ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE, OBYWATELSKIE I MEDIACJE?

Pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobowa działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawa udzielenia usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnieniu innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą udzielenia usługi jest złożenie oświadczenia przed uzyskaniem porady.

 

JAK UMÓWIĆ WIZYTĘ?

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu za pomocą strony https://np.ms.gov.pl/zapisy; https://np.ms.gov.pl/warmi%C5%84sko-mazurskie/piski lub pod nr telefonu 874254700, 874254690. Rejestracja telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni robocze w godz. 8.00-15.00. Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

 

WAŻNE ! Wyjątek od udzielania porad osobiście stanowi:

 1. Usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu. Takim osobom usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzeniu ułatwiającym porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, poza punktem, w miejscu którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumaczenia języka migowego w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu wskazanym do rejestracji   874254700, 874254690.
 2. Świadczenie usług w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem.

 

JAKIE SPRAWY OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym praz przysługujących jej uprawnionych lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo administracyjnym lub
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • Sporządzenie projektu pisma w sprawach wymienionych w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • Nieodpłatną mediację, lub
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sadowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową.

 

JAKIE SPRAWY OBEJMUJE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenia wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, mają możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinie, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnej przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów Radców Prawnych oraz organizację pozarządową.

 

INTEGRACJA Z INNYMI FORMAMI DARMOWEJ POMOCY

Jeżeli przedstawiony przez uprawnionego problem nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej albo porady obywatelskiej, wówczas udzielającej porady informuje o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Data powstania: czwartek, 29 gru 2022 12:19
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2022 13:42
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 2253 razy