BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6845.2.1.2022 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 51,76 m2, usytuowane na parterze budynku użytkowego nr 5, położonego w Piszu przy ul. Warszawskiej dla potrzeb Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie z przeznaczeniem na zapewnienie siedziby dla powiatowego oddziału tej jednostki, w drodze bezprzetargowej, na okres nie dłużysz niż 3 lata

ZARZĄD POWIATU  

        W PISZU

Pisz, dnia 15.09.2022 r.

 

Wykaz GN.6845.2.1.2022

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

 

I.

 

Położenie nieruchomości

-     Pisz - miasto, obręb Pisz 1, ul. Warszawska 5

 

Numer działki

-     502/9

 

Oznaczenie według ewidencji gruntów i budynków

 

-      Bi – inne tereny zabudowane

Numer księgi wieczystej

-      KW nr OL1P/00040109/0

 

Powierzchnia nieruchomości

-     0,0530 ha (530 m2)

 

Przedmiot najmu

 

-     pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 51,76 m2, usytuowane na parterze budynku użytkowego nr 5, położonego w Piszu przy ul. Warszawskiej.

 

wysokość miesięcznej stawka czynszu najmu

 

-     295,03 zł + 23 % VAT

 

  1. Za zgodą Zarządu Powiatu w Pisz wyrażoną w Uchwale Nr 96/151/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości, położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej 5 i zatwierdzenia wysokości stawki czynszu, pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 51,76 m2 usytuowane na parterze budynku użytkowego nr 5 położonego w Piszu przy ul. Warszawskiej objęte niniejszym wykazem, zostaną oddane w najem dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie z przeznaczeniem na zapewnienie siedziby dla powiatowego oddziału tej jednostki, w drodze bezprzetargowej, na okres nie dłużysz niż 3 lata.
  2. W miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23.09.2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, teren nieruchomości oznaczony jest jako: „9U – tereny zabudowy usługowej”.
  3. Czynsz dzierżawy należy uiszczać w terminie do 15-go każdego miesiąca, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16.09.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.

 

 

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

 

 

WICESTAROSTA

mgr inż. Marek Nowick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 15 wrz 2022 13:13
Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2022 07:39
Data przejścia do archiwum: środa, 12 paź 2022 08:32
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 112 razy