BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

WZB.6740.241.2022

Informacja

                            W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) Starosta Piski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek BUDCHAL Sp. z o.o. wydał decyzję Nr WZB.6740.241.2022 z dnia 01.08.2022 r. dla Inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na usługi turystyczne "aparthotel", zlokalizowanej na dz. nr geod. 1423/5, 1423/6 położonego w obrębie Pisz 2.

W związku z powyższym istnieje możliwośc zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pokój 16, po wcześniejszym umówieniu terminiu poprzez kontakt telefoniczny (87) 425 46 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

                              Jednocześnie informuję, że treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Piszu w dniu 04.08.2022 r.

Data powstania: czwartek, 4 sie 2022 09:15
Data opublikowania: czwartek, 4 sie 2022 10:25
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 19 razy