BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na dostawę mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego.


Treść zapytania ofertowego w załączniku.

Pliki do pobrania: