BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6845.1.9.2021 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnej

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Piskiego na cele rolne, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Kaliszki, gmina Biała Piska, oznaczonej działką geodezyjną numer 5/30

ZARZĄD POWIATU

W PISZU

Pisz, dnia 25.10.2021 r.

Ogłoszenie GN.6845.2.1.2021

 

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczone, na wydzierżawienie nieruchomości na cele rolne, stanowiącej własność Powiatu Piskiego.

 

 1. Położenie nieruchomości – obręb 0013 Kaliszki, gm. Biała Piska.
 2. Numer księgi wieczystej – OL1P/00021022/7.
 3. Numer działki 5/30.
 4. Powierzchnia nieruchomości 3,4830 ha.
 5. Opis nieruchomości – nieruchomość rolna, niezabudowana, składająca się z użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków jako RIVa i RIVb (grunty orne).
 6. Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego – 1.500,00 zł
 7. Wadium – 150,00 zł.
 8. Minimalne postąpienie – 20,00 zł.

 

 1. Przetarg odbędzie się dnia 29 listopada 2021 r. o godzinie 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy Warszawskiej 1, w sali nr 50 (sala konferencyjna - II piętro).
 2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia zgodnie z uchwałą Nr 69/108/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21 września 2021 r. na okres 2 lat.
 3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 5. Nie zawarcie umowy dzierżawy w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
 6. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawioną nieruchomością, a w szczególności kosztów związanych z uiszczanie podatku rolnego.
 7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
 8. Wadium należy wpłacić wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002 lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Starostwa Powiatowego w Piszu do dnia 24 listopada 2021 r., podając w tytule wpłaty położenie nieruchomości i nr działki. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Piszu.

 

 

WICESTAROSTA

mgr inż. Marek Wysocki

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU

dr Waldemar Brenda

Data powstania: poniedziałek, 25 paź 2021 12:44
Data opublikowania: wtorek, 26 paź 2021 07:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 lis 2021 13:59
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 101 razy