BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu informuje, że 6 sierpnia 2021 r. udzielił zamówienia, którego przedmiotem jest:

1. sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego,

2. sukcesywna dostawa mięsa drobiowego, wołowego i wyrobów z tych mięs.

Umowa o wykonanie ww. zamówienia została zawarta z:

DANTEX Rafałowski Spółka jawna, 18- 400 Łomża, ul. Browarna 2a, NIP: 718 214 73 90,