BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZSZ.26.I.2.2021- sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych i mięs

Adres strony prowadzonego postępowania: https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Link do pierwotnej wiadomości: http://bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=11311

 

Pliki do pobrania: