BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białym stoku o wydaniu decyzji z dnia 21 maja 2021 r. , znak: BI.RUZ.4210.125.1.2020.AT, mocą której udzielono Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych i likwidację istniejących urzadzeń wodnych, na usługę wodną, tj. odprowadzanie do wód i do urządzeń wodnych, na usługę wodną tj. odprowadzanie do wód i do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanego układu drogowego oraz wygaszono w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 12 września 2019 r. znak: BI.RUZ.421.36.2019.AT w ramach zadania pn."Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr.państwa) z podziałem na zadanie: Zadanie nr 1:odc. Szczuczyn - Węzeł Ełk Południe:.

Pliki do pobrania: