BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wydaniu decyzji z dnia 20 maja 2021 r. , znak: BI.RUZ.4210.125.2.2020.AT, mocą której udzielono Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych, na usługę wodną, tj. odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanego układu drogowego w ramach zadania pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 od. Szczuzcyn - Węzeł Ełk Południe od km 0+00 do km 23+255"

Pliki do pobrania: