BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu, na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 12 września 2019 r. znak: BI.RUZ.421.36.2019.AT oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych, na usługę wodną, tj. odprowadzanie do wód i do urządzeńwodnych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanego układu drogowego w ramach zadania pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn-Węzeł Ełk Południe".

Pliki do pobrania: