BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu, na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych i likwidację istniejących urządzeń, na usługę wodną, tj. odprowadzanie do wód i do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanego układu drogowego w ramach zadania pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn - Węzeł Ełk Południe od km 0+00 do km 23+255".

Pliki do pobrania: