BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu Karwica, gmina Ruciane-Nida

OGŁOSZENIE

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania

z nieruchomości

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Piski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działki oznaczonej numerem geodezyjnym 334/10 o powierzchni 0,1175 ha, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0003 Karwica, gmina Ruciane-Nida, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1P/00040995/7, poprzez udzielnie NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na wejście w teren w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego, polegającej na założeniu i przeprowadzeniu na wyżej opisanej nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci: położenia kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym (typ kabla: ADSS 12J).

W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej właściciel – Zdzisław Tadeusz Bączyński s. Ignacego i Anny nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącym nie zostały stwierdzone.

W związku z powyższym Starosta Piski wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Akta sprawy znak: GN.6852.14.2020 znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul. Warszawska 1, pok. nr 2 tel.: (87) 425 46 61.

Data powstania: środa, 10 mar 2021 09:04
Data opublikowania: piątek, 12 mar 2021 07:33
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 798 razy