BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

WZB.6743.I.2.2021

 

                             Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) informuje, że 02 lutego 2021 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Pisz dotyczące budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego zlokalizowanych na Dz. 1129/22, 1129/35, 1129/36, 1129/37, 1129/62, 1129/74, 1173/2, 1460/1, 1460/2, 1460/5, 1425, 1875, 1876, 1877 obręb Pisz 1.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: środa, 24 lut 2021 10:22
Data opublikowania: środa, 24 lut 2021 10:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 mar 2021 10:40
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 169 razy