BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania nr SOSW.230.15.2020 na sukcesywną dostawę mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu informuje, że 15 stycznia 2021 roku udzielił zamówienia, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach.
Umowa o wykonanie ww. zamówienia została zawarta z:

DANTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
18- 400 Łomża, ul. Browarna 2A, NIP: 718 214 73 90