BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Komisji

na I półrocze 2021 r.

PLAN PRACY
KOMISJI Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki i Promocji
NA I PÓŁROCZE 2021 r.

 

TERMIN

wtorki  przed sesją

godz. 1500

TEMATYKA POSIEDZEŃ

OSOBY ZAPROSZONE

Styczeń

1          Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1        

Luty

1          Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piski.

2         Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1       Dyrektor PZEASiP.

Marzec

1          Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego za 2021 r.

2         Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1       Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kwiecień

1          Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2020 r.

2         Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2020 r.

3         Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1       Dyrektor PCPR.

2      Kierownik WTZ.

Maj

1          Raport o stanie powiatu.

2         Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 r.

3         Sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za 2020 r.

4         Sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za 2020 r.

5         Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1       Starosta Piski.

2      Sekretarz Powiatu.

3      Skarbnik Powiatu.

4      Dyrektor SP ZOZ.

5       Dyrektor Muzeum K. I. Gałczyńskiego.

Czerwiec

1          Informacja o funkcjonowaniu SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.

2         Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1       Dyrektor SP ZOZ.

Lipiec

1          Okresowe sprawozdanie z działalności Komisji.

2         Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2021 r.

 

 

Plan pracy Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki i Promocji na I półrocze 2021 r. został uchwalony na posiedzeniu komisji w dniu 28 grudnia 2020 r. i przyjęty jednogłośnie 7 głosami za. W głosowaniu nie brał udziału 1 radny.

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Rada Powiatu Pisz zatwierdza plan pracy Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki i Promocji na I półrocze 2021 r.  głosami: : za 15 głosów, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu nie brało udziału 2 radnych.

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 12:22
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 12:25
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 562 razy