BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Komisji

na I półrocze 2020 r.

 

PLAN PRACY
KOMISJI Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny
NA I PÓŁROCZE 2021 r.

 

 

TERMIN

poniedziałki przed sesją godz. 15:00

TEMATYKA POSIEDZEŃ

OSOBY ZAPROSZONE

Styczeń

1          Aktualna sytuacja w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Piszu.

2         Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1       Dyrektor SP ZOZ.

Luty

1          Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piski.

1          Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1       Dyrektor PZEASiP.

Marzec

1          Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie oraz realizacji zadań przez służby Powiatowej Stacji Sanitarno‑Epidemiologicznej w 2020 r.

2         Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1       Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny.

Kwiecień

1          Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2020 r.

2         Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2020 r.

3         Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1       Dyrektor PCPR.

2      Kierownik WTZ.

Maj

1          Raport o stanie powiatu.

2         Sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za 2020 r.

3         Sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za 2020 r.

4         Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1       Starosta Piski.

2      Sekretarz Powiatu.

3      Dyrektor SP ZOZ.

4      Dyrektor Muzeum K. I. Gałczyńskiego.

Czerwiec

1          Informacja o funkcjonowaniu SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.

2         Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1       Dyrektor SP ZOZ.

2      Dyrektor Muzeum K. I. Gałczyńskiego.

Lipiec

1          Okresowe sprawozdanie z działalności Komisji.

2         Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2021 r.

 

 

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny na I półrocze 2021 r. został uchwalony na posiedzeniu komisji w dniu 28 grudnia i przyjęty jednogłośnie 7 głosami za. W głosowaniu nie brał  udziału 1 radny.

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Rada Powiatu Pisz zatwierdza plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny na I półrocze 2020 r.  głosami: za 16 głosów, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. W głosowaniu nie brał udziału 1 radny.

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 11:50
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 11:53
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 454 razy