BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji

za II półrocze 2020 r.

Sprawozdanie

z działalności Komisji Edukacji i Rodziny

za II półrocze 2020r.

 

W I półroczu 2020 r. Komisja Edukacji i Rodziny odbyła dwa posiedzenia wspólne z Komisją Samorządu (sierpień i wrzesień).

 

Tematyka obrad przedstawiała się następująco:

  • Informacja o funkcjonowaniu SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego,
  • Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za I półrocze 2020 r.,
  • Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za I półrocze 2020 r.

 

W okresie sprawozdawczym Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za 2019 r.,
  • w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku „Powiatowego programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”,
  • zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Niniejsze sprawozdanie nie uwzględnia posiedzeń w grudniu 2020 r.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny

 

 

 

 /-/

 

 

 

Lidia Borys‑Dymczyk

 

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 11:48
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 11:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 09:37
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 590 razy