BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Komisji na II półrocze 2020 r.

PLAN PRACY
KOMISJI Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki i Promocji
NA II PÓŁROCZE 2020 r.

TERMIN

wtorki  przed sesją

godz. 1500

TEMATYKA POSIEDZEŃ

OSOBY ZAPROSZONE

Sierpień

1.        Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Piskim i realizacji aktywnych  form przeciwdziałania bezrobociu za 2019 rok.

2.       Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1.      Dyrektor PUP.

Wrzesień

1.        Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

2.       Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.

3.       Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za I półrocze 2020r.

4.       Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za I półrocze 2020 r.

5.        Informacja Delegata Rady Powiatu Pisz o dotychczasowej działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich oraz o udziale powiatu w strukturach międzypowiatowych.

6.       Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1.      Skarbnik Powiatu..

2.     Dyrektor SP ZOZ.

3.     Dyrektor Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.

Październik

1.        Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1.       

Listopad

1.        Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1.       

Grudzień

1.        Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2021 r. w zakresie objętym zadaniami komisji.

2.       Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2021 r. z uwzględnieniem opinii pozostałych komisji Rady Powiatu Pisz.

3.       Plan pracy Komisji na I półrocze 2021 r.

4.       Sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2020 r.

5.        Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1.      Starosta Piski.

2.     Skarbnik Powiatu.

Plan pracy Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki i Promocji na II półrocze 2019 r. został uchwalony na posiedzeniu komisji w dniu 6 lipca 2019 i przyjęty jednogłośnie 6 głosami za.

BR. 0011.   .2020

 Pisz, dn. 6 lipca 2020 r.

Przewodniczący Komisji

Marek Andrzej Ziółkowski

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Rada Powiatu Pisz zatwierdza plan pracy Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki i Promocji na II półrocze 2019 r.  14 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

XXII sesja Rady Powiatu

Pisz, dn. 27 sierpnia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Irena Jatkowska

Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 11:09
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 11:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 10:02
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 591 razy