BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2020 r.

Sprawozdanie

z działalności Komisji Samorządu

za I półrocze 2020r.

 

W I półroczu 2020 r. Komisja Samorządu odbyła trzy posiedzenia wspólne z Komisją Edukacji i Rodziny (styczeń, luty i czerwiec) oraz jedno wspólne z Komisją Edukacji i Rodziny, Komisją Rewizyjną i Komisją Skarg, wniosków i petycji (lipiec).

 

Tematyka obrad przedstawiała się następująco:

 1. Aktualna sytuacja kadrowa i finansowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piski.
 3. Raport o stanie powiatu.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
 5. Okresowe sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2020 r.
 6. Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2020 r.

 

W styczniu 2020 r., na wniosek Zarządu Powiatu, Komisja wybrała radnego Mariusza Trupacza na swojego przedstawiciela do składu Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2019/2020.

 

W okresie sprawozdawczym Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:

 1. w sprawie zawarcia porozumienia na realizację w ramach współpracy zadania polegającego na opracowaniu Strategii obszaru funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 /OF Południowe Mazury 2030/.
 • w sprawie w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020.
 • w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Piszu,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2019 r.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-20203,
 1. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.

 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja nie podjęła żadnych wniosków do Zarządu Powiatu.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Samorządu

 

 

 

 

 

 

 

Marek Andrzej Ziółkowski

 

Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 11:05
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 11:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 10:02
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 613 razy