BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Komisji na II półrocze 2020 r.

PLAN PRACY
KOMISJI Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny
NA II PÓŁROCZE 2020 r.

TERMIN

poniedziałki przed sesją godz. 1500

TEMATYKA POSIEDZEŃ

OSOBY ZAPROSZONE

Sierpień

1.        Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

2.       Informacja o przygotowaniu szkół i placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Piski do nowego roku szkolnego pod kątem epidemiologicznym.

 

1.      Dyrektor PZEASiP

Wrzesień

1.        Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za I półrocze 2020 r.

2.       Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za I półrocze 2020 r.

3.       Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

 

1.      Dyrektor SP ZOZ.

2.     Dyrektor Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.

Październik

1.        Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie piskim w roku szkolnym 2019/2020.

2.       Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

 

1.      Dyrektor PZEASiP.

2.     Dyrektor PMOS.

 

Listopad

1.        Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1.      Dyrektor SP ZOZ.

Grudzień

1.        Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2021 r. w zakresie objętym zadaniami komisji.

2.       Plan pracy Komisji na I półrocze 2021 r.

3.       Sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2020 r.

4.       Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

1.      Starosta Piski

2.     Skarbnik Powiatu.

 

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny na II półrocze 2019 r. został uchwalony na posiedzeniu komisji w dniu 6 lipca 2020 i przyjęty 6 głosami za (jednogłośnie).

 

BR. 0011.   .2020

 Pisz, dn. 6 lipca 2020 r.

Przewodnicząca Komisji

Lidia Borys‑Dymczyk

 

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Rada Powiatu Pisz zatwierdza plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny na II półrocze 2020 r.  14 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

 

XXII sesja Rady Powiatu

Pisz, dn. 27 sierpnia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Irena Jatkowska

 

Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 10:58
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 11:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 09:37
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 625 razy