BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji w I półroczu 2020 r.

Sprawozdanie

z działalności Komisji Edukacji i Rodziny za I półrocze 2020r.

 

W I półroczu 2020 r. Komisja Edukacji i Rodziny odbyła trzy posiedzenia wspólne z Komisją Samorządu (styczeń, luty i czerwiec) oraz jedno wspólne z Komisją Samorządu, Komisją Rewizyjną i Komisją Skarg, wniosków i petycji (lipiec).

 

Tematyka obrad przedstawiała się następująco:

  1. Aktualna sytuacja kadrowa i finansowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.
  2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piski.
  3. Raport o stanie powiatu.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
  5. Okresowe sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2020 r.
  6. Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2020 r.

 

W styczniu 2020 r., na wniosek Zarządu Powiatu, Komisja wybrała radną Lidię Borys‑Dymczyk oraz radnego Przemysława Leszka Ronkiewicza na swoich przedstawicieli do składu Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2019/2020.

 

W okresie sprawozdawczym Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:

  1. w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Piszu.

 

W okresie sprawozdawczym Komisja nie podjęła żadnych wniosków do Zarządu Powiatu.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny

 

 

 

 

 

 

 

Lidia Borys‑Dymczyk

 

 

Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 10:53
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 10:56
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 343 razy