BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr SOSW.230.5.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Link do opublikowanej dokumentacji z postępowania: http://bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=10662

 

Poniżej zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.