BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Giżycku

Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku decyzji z dnia 21 lipca 2020 r. znak: BI.ZUZ.3.4210.68.2020.KB udzielającej Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych poprzez planowany wylot do rzeki Jagodnia (dz. nr geod. 1466, Pisz 1, Pisz-miasto, powiat piski)
Pliki do pobrania: