BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn40

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.14.2020

 

                             Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) informuję, że 20 kwietnia 2020 roku wpłynęło zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczące budowy gazociągu niskiego ciśnienia PEdn40 zlokalizowanego na Dz. 1459/34, 1459/48 obręb Pisz 1.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: wtorek, 12 maj 2020 08:48
Data opublikowania: wtorek, 12 maj 2020 11:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 cze 2020 08:26
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 353 razy